Novinky, Zákulisie Abtex

Ideálna teplota na pracovisku – ako sa líši podľa druhu práce?

Teplota na pracovisku je relatívny pojem. Môže sa totiž líšiť v závislosti od toho, akú prácu vykonávate. Jej optimálne hodnoty upravuje zákon. Pozrieme sa na odporúčané teploty, ktoré by u vás v práci mali byť dodržané, objasníme vaše práva ako zamestnanca a poradíme, na koho sa obrátiť v prípade, že boli porušené.

S príchodom studeného obdobia sa každý rok naskytá otázka, či vám v práci nebude chladno. Teplota na pracovisku v zime je však pre rozdielnych ľudí relatívny pojem. Kým jednému je zima, inému to vyhovuje a naopak. O teplotnom boji medzi zamestnancami a zamestnávateľom však nerozhoduje spontánny pocit, ale Zákonník práce.

Stanovuje normy, ktoré musia byť zo zákona dodržané. Podľa Zákonníka práce má každý zamestnanec právo na slobodnú voľbu zamestnania a uspokojivé pracovné podmienky. Týkajú sa aj optimálnej teploty v zime, ktorá by mala byť na pracovisku dodržaná.

Optimálna teplota na pracovisku je zhruba 23°C. Keď klesne pod osemnásť, hrozí vám riziko nepozornosti, ktoré sa prejaví nedostatočným pracovným výkonom. Slovenské zákony však rozlišujú štyri pracovné triedy. Podľa nich sa čísla na teplomeri u vás v práci môžu líšiť.

Optimálna teplota závisí od typu vašej práce

Zákon vymedzuje rozdielne teploty pre administratívnych pracovníkov a pre ľudí, ktorí pracujú vo vonkajších podmienkach, napríklad v lese. Pracovné pozície zaraďuje do štyroch konkrétnych tried. V závislosti od toho, v ktorej triede sa nachádza vaša profesia, musí byť nastavená správna teplota na pracovisku.

Trieda 1 (12 – 26°C)

Do jednotky spadá široké množstvo predovšetkým sedavých zamestnaní. Pohybová aktivita zamestnancov je často buď žiadna, alebo minimálna. Týka sa administratívnych pracovníkov, predavačov, obsluhy strojov alebo montérov. Do kategórie sú však zahrnutí aj ľudia, ktorí majú v náplni práci prenášanie bremien do 10 kg. U tých môže byť optimálna teplota v práci nižšia, než v prípade administratívy za počítačom.

Prvá kategória sa preto delí na 3 ďalšie skupiny. 1a zahŕňa sedavé profesie (napr. administratívne práce, práca za PC, v laboratóriu a pod.) a platí pre ňu povolený rozsah 18 – 26°C. Pre skupinu 1b, do ktorej spadajú sedavé profesie so zapojením rúk (predavači, riadenie vozidiel a pod.) platí povolená teplota 15 – 24°C. Práce s trvalým zapojením oboch rúk, ramien a nôh (ošetrovatelia, skladníci, operátori výroby a pod.) spadajú do skupiny 1c a vystačia si s nižšou teplotou – povolený je rozsah 12 – 22°C.

Trieda 2 (10 – 20°C)

Kategória, v ktorej môžu byť teploty na pracovisku nižšie, pretože zamestnanci sú v neustálom pohybe. Vykonávajú prácu celým telom, manipulujú so stredne ťažkými bremenami do 15 kg, často niečo prenášajú a podobne. Vo všeobecnosti ide o ľahšie pozície, napríklad v stavebníctve (maľovanie, čistenie, montáž).

Trieda 3 (optimálna teplota nie je stanovená)

Ide o spektrum, kde spadajú ľudia s intenzívnou manuálnou prácou. Dvíhajú ťažké bremená do 25 kg, ťahajú vozíky, pracujú s lopatou alebo vykonávajú inú manuálnu záťaž. Ľudia v tejto kategórii sú vystavení vyššej námahe. Ich telo je potom nastavené tak, že si teplo vytvára samo. Dôležité je samozrejme obliecť sa adekvátne k počasiu. V zime a nečase vás ochráni kvalitná zimná pracovná obuv či pracovné bundy. Optimálna teplota tu nie je stanovená.

Trieda 4 (optimálna teplota nie je stanovená)

Štvrtá trieda zahŕňa najťažšie profesie, ktoré vyžadujú veľmi intenzívne činnosti. Pracovné tempo je veľmi rýchle a telo zo seba dáva často maximálne limity. Ide napríklad o presun ťažkých bremien do 50 kg, chôdzu v rýchlom tempe, rúbanie dreva, výkopové práce a podobne. Telo je v neustálom pohybe, ktorým sa dokáže zahriať. Optimálna teplota na pracovisku tu teda rovnako, ako v prípade triedy 3, nie je stanovená.

Aj zamestnanec má svoje práva

Ako zamestnanec máte okrem povinností aj svoje práva. Zamestnávateľ je pre vás povinný zabezpečiť pravidelný pitný režim. V zime to samozrejme majú byť teplé nápoje, ktoré vás zahrejú. V prípade, že je teplota na vašom pracovisku nižšia než 4°C, máte právo na ohrievač, prípadne špeciálny oblek, ktorý vás ochráni a zahreje.

Pri extrémnych podmienkach máte nárok na skrátenie pracovnej doby. Ak kvôli zime nemôžete vykonávať svoju prácu a zamestnávateľ vám nedokáže priradiť inú, máte právo na náhradu mzdy. Tá sa pohybuje zhruba v 50-tich percentách z vašej priemernej výplaty.

Keď zamestnávateľ porušuje vaše práva, máte možnosť osloviť Inšpektorát práce. Ten preverí vašu sťažnosť a môže zamestnávateľovi uložiť určitý postih, prípadne pokutu. Podnet môžete podať písomne poštou, elektronicky, telefonicky aj osobne.

Zdieľať na facebooku
Mária Jurková

Mária Jurková

Marketingový špecialista
Abtex s.r.o.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *